Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Oświata

W latach 2010 – 2013
Łączne nakłady – 30.703.973,32 zł.
Plan na 2014 r. – 5.157.380 zł.

Szkoła Podstawowa nr 7, modernizacja basenu.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, modernizacja infrastruktury dydaktycznej.
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3.
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno – Profilaktycznego.
Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku – w mieście powstało 5 centrów o zasięgu subregionalnym z 28 nowymi pracowniami kształcenia zawodowego oraz 15 pracowni, spełniających funkcję filii – sprzęt technodydaktyczny.
Szkoła Podstawowa nr 4, modernizacja bazy sportowej dla potrzeb organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
Gimnazjum nr 5, przebudowa wielofunkcyjnych boisk sportowych.
Rewitalizacja budynku Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych.
2018-08-31T03:33:18+02:00

Oświata

Oświata W latach 2010 – 2013 Łączne nakłady – 30.703.973,32 zł. Plan na 2014 r. – 5.157.380 zł. Szkoła Podstawowa nr 7, modernizacja basenu. [...]