Kultura fizyczna, sport, turystyka

W latach 2010 – 2013
Łączne nakłady – 26.178.928,04 zł.
Plan na 2014 r. – 630.926,00 zł.

Modernizacja bazy sportowej do szkolenia młodzieży uzdolnionej piłkarsko przy ul. Grabskiego 14.
Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży (boiska treningowe) przy Stadionie im. Orła Białego.
Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego, w tym: pomieszczenia poda trybuną „B”, elektroniczny system sprzedaży biletów i identyfikacji kibica – bezpieczny stadion, budowa oświetlenia na stadionie.
Południowo – Zachodni Szlak Cysterski, w tym przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego oraz przebudowa pomieszczeń Bramy Głogowskiej dla potrzeb punktu informacji turystycznej.
Budowa skateparku.
Budowa i modernizacja monitoringu zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy – montaż 40 kamer w mieście.