Okręg wyborczy nr 3

Sławomir Skowroński

Znany legnicki działacz samorządowy i społecznik. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach specjalisty, kierowniczych i menadżerskich w korporacjach, spółkach komunalnych i znaczących firmach naszego regionu. Przez wiele lat prowadził również działalność gospodarczą. Obecnie zawodowo związany z Collegium Witelona Uczelnia Państwowa (dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy).

Bogumiła Słomczyńska

Wyjątkowa nauczycielka, ceniona przez kolejne pokolenia legniczan za swoją działalność i za szczególny stosunek do ludzi i ich spraw. Znana ze swojego ogromnego zaangażowania w pracę z młodzieżą. Miłośniczka i animatorka kultury. Doświadczona radna Rady Miejskiej, oddana pracy na rzecz miasta. Członkini wielu stowarzyszeń pozarządowych w Legnicy, biorąca czynny udział w aukcjach charytatywnych. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana.

Waldemar Kubas

Członek POLSKI 2050, doświadczony samorządowiec. Zawodowo realizuje się jako skuteczny menadżer. Zdobyte kompetencje związane z zarządzaniem w obszarach logistyki, finansów i zasobów ludzkich potrafi doskonale wykorzystywać w swojej pracy społecznej i w działalności samorządowej. Świadomy lokalnych potrzeb społecznych i zaangażowany w poszukiwanie skutecznych rozwiązań.

Sławomir Skowroński

Bogumiła Słomczyńska

Waldemar Kubas

Beata Kartowicz

Nauczycielka, wicedyrektorka Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy. Jako wieloletni członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i przewodnicząca szkolnego Koła TPD, jest zaangażowana w działalność na rzecz dzieci i młodzieży naszego miasta. Za swoją działalność została uhonorowana odznaką „Przyjaciel Dziecka” i „Zasłużony Działacz TPD.” W pracy zawodowej i społecznej oddana sprawom wychowania najmłodszych mieszkańców Legnicy.

Hubert Costa

Znany legniczanom chirurg, polityk, ekonomista, samorządowiec, poseł na Sejm V kadencji. Studia medyczne ukończył we Wrocławiu. Wieloletni ordynator SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Znany nie tylko jako chirurg, ale również jako polityk – były radny Sejmiku Województwa (członek Zarządu), przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny. Doświadczony lekarz – samorządowiec.

Michał Tryszpiot

Członek PSL. Rodowity legniczanin, zaangażowany w sprawy samorządu. Wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe z zarządzania. Aktualnie poszerza swoją wiedzę i kompetencje na studiach MBA. Zawodowo pracuje jako kierownik sprzedaży maszyn. Skuteczny i energiczny. Lokalny patriota, chętnie angażujący się w pomoc innym.

Beata Kartowicz

Hubert Costa

Michał Tryszpiot

Anna Wolniewicz

Legnicka trenerka piłki ręcznej, nauczycielka, dyrektorka Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. Zawodowo skupiona na edukacji sportowej dzieci i młodzieży, zaangażowana również w pracę społeczną. Była wielokrotnie wyróżniana, w tym także przez Prezydenta RP. Jako ekspert ds. edukacji sportowej jest blisko spraw dzieci oraz młodzieży i temu poświęca się z pełnym zaangażowaniem.

Ignacy Bochenek

Doświadczenie samorządowe i kompetencje menedżerskie z powodzeniem od lat łączy w służbie mieszkańcom Legnicy, pracując jako radny Rady Miejskiej. Były wiceprezydent, wicewojewoda dolnośląski i wiceminister skarbu. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany za swoją pracę społeczną i działalność publiczną. Obecnie menadżer ds. infrastruktury. Zaangażowany w problemy społeczne miasta i jego mieszkańców.

Anna Wolniewicz

Ignacy Bochenek

Agnieszka Bem

Sławomir Skowroński

Znany legnicki działacz samorządowy i społecznik. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach specjalisty, kierowniczych i menadżerskich w korporacjach, spółkach komunalnych i znaczących firmach naszego regionu. Przez wiele lat prowadził również działalność gospodarczą. Obecnie zawodowo związany z Collegium Witelona Uczelnia Państwowa (dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy).

Bogumiła Słomczyńska

Wyjątkowa nauczycielka, ceniona przez kolejne pokolenia legniczan za swoją działalność i za szczególny stosunek do ludzi i ich spraw. Znana ze swojego ogromnego zaangażowania w pracę z młodzieżą. Miłośniczka i animatorka kultury. Doświadczona radna Rady Miejskiej, oddana pracy na rzecz miasta. Członkini wielu stowarzyszeń pozarządowych w Legnicy, biorąca czynny udział w aukcjach charytatywnych. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana.

Waldemar Kubas

Członek POLSKI 2050, doświadczony samorządowiec. Zawodowo realizuje się jako skuteczny menadżer. Zdobyte kompetencje związane z zarządzaniem w obszarach logistyki, finansów i zasobów ludzkich potrafi doskonale wykorzystywać w swojej pracy społecznej i w działalności samorządowej. Świadomy lokalnych potrzeb społecznych i zaangażowany w poszukiwanie skutecznych rozwiązań.

Beata Kartowicz

Nauczycielka, wicedyrektorka Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy. Jako wieloletni członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i przewodnicząca szkolnego Koła TPD, jest zaangażowana w działalność na rzecz dzieci i młodzieży naszego miasta. Za swoją działalność została uhonorowana odznaką „Przyjaciel Dziecka” i „Zasłużony Działacz TPD.” W pracy zawodowej i społecznej oddana sprawom wychowania najmłodszych mieszkańców Legnicy.

Hubert Costa

Znany legniczanom chirurg, polityk, ekonomista, samorządowiec, poseł na Sejm V kadencji. Studia medyczne ukończył we Wrocławiu. Wieloletni ordynator SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Znany nie tylko jako chirurg, ale również jako polityk – były radny Sejmiku Województwa (członek Zarządu), przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny. Doświadczony lekarz – samorządowiec.

Michał Tryszpiot

Członek PSL. Rodowity legniczanin, zaangażowany w sprawy samorządu. Wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe z zarządzania. Aktualnie poszerza swoją wiedzę i kompetencje na studiach MBA. Zawodowo pracuje jako kierownik sprzedaży maszyn. Skuteczny i energiczny. Lokalny patriota, chętnie angażujący się w pomoc innym.

Anna Wolniewicz

Legnicka trenerka piłki ręcznej, nauczycielka, dyrektorka Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. Zawodowo skupiona na edukacji sportowej dzieci i młodzieży, zaangażowana również w pracę społeczną. Była wielokrotnie wyróżniana, w tym także przez Prezydenta RP. Jako ekspert ds. edukacji sportowej jest blisko spraw dzieci oraz młodzieży i temu poświęca się z pełnym zaangażowaniem.

Ignacy Bochenek

Doświadczenie samorządowe i kompetencje menedżerskie z powodzeniem od lat łączy w służbie mieszkańcom Legnicy, pracując jako radny Rady Miejskiej. Były wiceprezydent, wicewojewoda dolnośląski i wiceminister skarbu. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany za swoją pracę społeczną i działalność publiczną. Obecnie menadżer ds. infrastruktury. Zaangażowany w problemy społeczne miasta i jego mieszkańców.

Zadaj nam pytanie