Okręg wyborczy nr 1

Ryszard Kępa

RYSZARD KĘPA
Pozycja na liście nr 1

Adam Juniszewski

ADAM JUNISZEWSKI
Pozycja na liście nr 2

Anna Butrym

ANNA BUTRYM
Pozycja na liście nr 3

Marek Filipek

MAREK FILIPEK
Pozycja na liście nr 4

Arkadiusz Zając

ARKADIUSZ ZAJĄC
Pozycja na liście nr 5

Anna Kącka

ANNA KĄCKA
Pozycja na liście nr 6

Anna Wolniewicz

ANNA WOLNIEWICZ
Pozycja na liście nr 7

Zadaj nam pytanie