Okręg wyborczy nr 1

Agnieszka Bem

Członek Klubu Lewicy. Doktor habilitowany ekonomii i finansów, profesor UE we Wrocławiu. Ekspert w dziedzinie m.in. finansów publicznych i samorządowych. Członek Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Emerytalnych. Nagrodzona Brązowym Medalem za długoletnią służbę, licznymi nagrodami Rektora UE we Wrocławiu i Rektora SGH. Prowadzi również własną firmę.

Joanna Masojć

Zawodowo pracuje jako nauczyciel zintegrowanego wychowania przedszkolnego dzieci z wadami słuchu i wzroku. Empatyczna i oddana swoim wychowankom, po pracy realizuje się jako prywatny przedsiębiorca. Energia życiowa i wrażliwość na potrzeby innych ludzi nie pozwalają jej na bezczynność, stąd aktywnie działa również jako społeczny opiekun osób niesłyszących przy Polskim Związku Głuchych w Legnicy.

Piotr Piwowarczyk

Prezes Zarządu i trener piłki nożnej w Młodzieżowym Klubie Sportowym Miedź Legnica. Przewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W latach 2016-2019 Członek Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej, koordynator ds. młodzieży, wiceprzewodniczący wydziału szkolenia OPZN, członek wydziału szkolenia DZPN. Aktywny menadżer i działacz społeczny na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży.

Agnieszka Bem

Joanna Masojć

Piotr Piwowarczyk

Arkadiusz Zając

Członek PSL. Wykształcenie wyższe na kierunku administracja. Jego rozległa i stale pogłębiana wiedza z zakresu ekonomii oraz finansów idą w parze z zainteresowaniem mechanizmami funkcjonowania samorządu. Interesuje się życiem lokalnej społeczności i funkcjonowaniem miasta. Aktualnie pracuje w Starostwie Powiatowym w Legnicy w Wydziale Administracyjnym.

Anna Panaś

Ekonomistka o specjalności zarządzania miastem i gospodarowania mieniem komunalnym. Zawodowo prywatny przedsiębiorca, od 10 lat prowadzi agencję ubezpieczeniową. W pracy społecznej łączy wiedzę z zakresu ekonomii z zamiłowaniem do sportu. Pełniła funkcję członka zarządu i kierownika drużyny w klubie piłki ręcznej MSPR Siódemka Legnica. Pełna energii do działania.

Izabela Lange

Rodowita legniczanka, aktywna społecznie. Od lat swoją pasję do działalności dla lokalnej społeczności realizuje jako członek zarządu wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta. Energiczna i zaangażowana, świadoma potrzeb mieszkańców Legnicy i zasad funkcjonowania samorządu. Posiada duże doświadczenie w realizacji inwestycji z zakresu utrzymania nieruchomości i wiedzę z administrowania mieniem komunalnym.

Arkadiusz Zając

Anna Panaś

Izabela Lange

Ryszard Kępa

Doświadczony samorządowiec, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Wieloletni ordynator oraz dyrektor legnickich szpitali. Kieruje Poradnią i Oddziałem Chorób Zakaźnych. Wiceprezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Zasługi RP Srebrnym i Złotym, Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego i dla Zdrowia Narodu. Honorowy Prezes KS „Konfeks”. Prezes Legnickiego Klubu Olimpijczyka.

Ryszard Kępa

Agnieszka Bem

Agnieszka Bem

Członek Klubu Lewicy. Doktor habilitowany ekonomii i finansów, profesor UE we Wrocławiu. Ekspert w dziedzinie m.in. finansów publicznych i samorządowych. Członek Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Emerytalnych. Nagrodzona Brązowym Medalem za długoletnią służbę, licznymi nagrodami Rektora UE we Wrocławiu i  Rektora SGH. Prowadzi również własną firmę.

Joanna Masojć

Zawodowo pracuje jako nauczyciel zintegrowanego wychowania przedszkolnego dzieci z wadami słuchu i wzroku. Empatyczna i oddana swoim wychowankom, po pracy realizuje się jako prywatny przedsiębiorca. Energia życiowa i wrażliwość na potrzeby innych ludzi nie pozwalają jej na bezczynność, stąd aktywnie działa również jako społeczny opiekun osób niesłyszących przy Polskim Związku Głuchych w Legnicy.

Piotr Piwowarczyk

Prezes Zarządu i trener piłki nożnej w Młodzieżowym Klubie Sportowym Miedź Legnica. Przewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W latach 2016-2019 Członek Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej, koordynator ds. młodzieży, wiceprzewodniczący wydziału szkolenia OPZN, członek wydziału szkolenia DZPN. Aktywny menadżer i działacz społeczny na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży.

Arkadiusz Zając

Członek PSL. Wykształcenie wyższe na kierunku administracja. Jego rozległa i stale pogłębiana wiedza z zakresu ekonomii oraz finansów idą w parze z zainteresowaniem mechanizmami funkcjonowania samorządu. Interesuje się życiem lokalnej społeczności i funkcjonowaniem miasta. Aktualnie pracuje w Starostwie Powiatowym w Legnicy w Wydziale Administracyjnym.

Anna Panaś

Ekonomistka o specjalności zarządzania miastem i gospodarowania mieniem komunalnym. Zawodowo prywatny przedsiębiorca, od 10 lat prowadzi agencję ubezpieczeniową. W pracy społecznej łączy wiedzę z zakresu ekonomii z zamiłowaniem do sportu. Pełniła funkcję członka zarządu i kierownika drużyny w klubie piłki ręcznej MSPR Siódemka Legnica. Pełna energii do działania.

Izabela Lange

Rodowita legniczanka, aktywna społecznie. Od lat swoją pasję do działalności dla lokalnej społeczności realizuje jako członek zarządu wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta. Energiczna i zaangażowana, świadoma potrzeb mieszkańców Legnicy i zasad funkcjonowania samorządu. Posiada duże doświadczenie w realizacji inwestycji z zakresu utrzymania nieruchomości i wiedzę z administrowania mieniem komunalnym.

Ryszard Kępa

Doświadczony samorządowiec, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Wieloletni ordynator oraz dyrektor legnickich szpitali. Kieruje Poradnią i Oddziałem Chorób Zakaźnych. Wiceprezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Zasługi RP Srebrnym i Złotym, Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego i dla Zdrowia Narodu. Honorowy Prezes KS „Konfeks”. Prezes Legnickiego Klubu Olimpijczyka.

Zadaj nam pytanie