Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W latach 2010 – 2013
Łączne nakłady – 18.089.122,92 zł.
Plan na 2014 r. – 4.064.400 zł.

Kontynuacja remontu i rewaloryzacji Akademii Rycerskiej.
Renowacja wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.).
Renowacja wieży Bramy Głogowskiej (XIV/XV w.): wykonano prace konserwatorsko – restauratorskie elewacji Bramy, w tym odtworzenie zegara słonecznego.
Dofinansowanie prac konserwatorskich przy średniowiecznych elementach kamieniarki architektonicznej oraz rzeźby kamiennej, a także restauracji tynków i polichromii w nawie bocznej południowej w Parafii Katedralnej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła.
Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Domu pod przepiórczym koszem.
Dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej p.w. Marii Panny, w tym mi.in. prace remontowo – konserwatorskie organów.