Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W latach 2010 – 2013
Łączne nakłady – 18.089.122,92 zł.
Plan na 2014 r. – 4.064.400 zł.

Kontynuacja remontu i rewaloryzacji Akademii Rycerskiej.
Renowacja wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.).
Renowacja wieży Bramy Głogowskiej (XIV/XV w.): wykonano prace konserwatorsko – restauratorskie elewacji Bramy, w tym odtworzenie zegara słonecznego.
Dofinansowanie prac konserwatorskich przy średniowiecznych elementach kamieniarki architektonicznej oraz rzeźby kamiennej, a także restauracji tynków i polichromii w nawie bocznej południowej w Parafii Katedralnej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła.
Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Domu pod przepiórczym koszem.
Dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej p.w. Marii Panny, w tym mi.in. prace remontowo – konserwatorskie organów.
2018-08-31T03:33:18+02:00

Oświata

Oświata W latach 2010 – 2013 Łączne nakłady – 30.703.973,32 zł. Plan na 2014 r. – 5.157.380 zł. Szkoła Podstawowa nr 7, modernizacja basenu. [...]