Okręg wyborczy nr 2

Wojciech Cichoń

Aktywny i doświadczony samorządowiec, wieloletni radny Rady Miejskiej. Skuteczny menadżer z gruntowną wiedzą z zakresu zarządzania inwestycjami publicznymi. Aktualnie dyrektor Wydziału dróg i mostów w legnickim Starostwie Powiatowym. Zaangażowany w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Legnicy. Sympatyk MKS Miedź Legnica. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Grażyna Pichla

Doświadczony samorządowiec – radna RM czterech kadencji, przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu dwóch kadencji, przewodnicząca Komisji Gospodarki. Pełniła funkcję ławnika w Sądzie Pracy i członka Komisji Przedsiębiorczości UE w FPPZ. Wykształcenie pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego wykorzystuje zawodowo i społecznie w pracy z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, seniorami i ludźmi potrzebującymi pomocy.

Marzanna Stawarz

Wielokrotna medalistka Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Prezes i instruktor legnickiego Klubu Taekwon-do, członek zarządu Polskiego Związku Taekwon-do, coach zdrowego stylu życia. Pracownik Działu Rozwoju, Promocji i Wydawnictw w Collegium Witelona. Uhonorowana nagrodami ministerialnymi za swoje osiągnięcia sportowe. Zaangażowana w rozwój lokalnego sportu, działaczka sportowa i społeczna.

Wojciech Cichoń

Grażyna Pichla

Marzanna Stawarz

Wiktor Czepułkowski

Działacz sportowy i znany legnicki społecznik. Aktywnie działa na rzecz mieszkańców jako Prezes Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica i trener Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica. Legnickim kibicom piłkarskim znany jako głos spikera na meczach legnickiej „Miedzianki.” Aktywnie wspiera i współpracuje z wieloma legnickimi organizacjami pożytku publicznego. Człowiek z pasją.

Agnieszka Pacanowska - Cholewińska

Znana ze swojej działalności społecznej jako wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA oraz członek Stowarzyszenia „Legnica na TAK”. Zawodowo pracuje w Urzędzie Stanu Cywilnego w Legnicy, dzięki czemu posiada wiedzę na temat funkcjonowania samorządu i potrzeb legniczan.

Sławomir Kozioł

Oddany samorządowiec, wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Seniorów, radny Rady Miejskiej Legnicy obecnej kadencji. Posiada wykształcenie techniczne. Zawodowo od wielu lat zajmuje się własną działalnością gospodarczą, dzięki czemu doskonale zna potrzeby lokalnych przedsiębiorców. Bliskie są mu kwestie związane z funkcjonowaniem miasta i poprawą jakości życia mieszkańców, czemu oddaje się z pełnym zaangażowaniem.

Wiktor Czepułkowski

Agnieszka Pacanowska – Cholewińska

Sławomir Kozioł

Bożena Sikora

Rodowita Legniczanka. Wykształcenie wyższe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego o specjalizacji administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wieloletni pracownik banku. Obecnie jako menadżer zarządza rodzinną firmą z branży nieruchomości i ubezpieczeń. Zaangażowana w życie społeczne i działalność charytatywną. Pełna energii do działania popartego wiedzą dotyczącą samorządu i zadań publicznych.

Krzysztof Duszkiewicz

Doświadczony samorządowiec, aktywnie wspierający rozwój lokalny. Od 2018 roku zastępca prezydenta Legnicy odpowiadający za oświatę, pomoc społeczną, kulturę i sport. Wcześniej przez 12 lat związany z samorządem Legnickiego Pola, gdzie pracował jako wiceprzewodniczący Rady Gminy, sekretarz gminy i zastępca wójta. Za swoją działalność samorządową nagrodzony odznaką Zasłużonego dla Województwa Dolnośląskiego.

Bożena Sikora

Krzysztof Duszkiewicz

Agnieszka Bem

Wojciech Cichoń

Aktywny i doświadczony samorządowiec, wieloletni radny Rady Miejskiej. Skuteczny menadżer z gruntowną wiedzą z zakresu zarządzania inwestycjami publicznymi. Aktualnie dyrektor Wydziału dróg i mostów w legnickim Starostwie Powiatowym. Zaangażowany w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Legnicy. Sympatyk MKS Miedź Legnica. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Grażyna Pichla

Doświadczony samorządowiec – radna RM czterech kadencji, przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu dwóch kadencji, przewodnicząca Komisji Gospodarki. Pełniła funkcję ławnika w Sądzie Pracy i członka Komisji Przedsiębiorczości UE w FPPZ. Wykształcenie pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego wykorzystuje zawodowo i społecznie w pracy z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, seniorami i ludźmi potrzebującymi pomocy.

Marzanna Stawarz

Wielokrotna medalistka Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Prezes i instruktor legnickiego Klubu Taekwon-do, członek zarządu Polskiego Związku Taekwon-do, coach zdrowego stylu życia. Pracownik Działu Rozwoju, Promocji i Wydawnictw w Collegium Witelona. Uhonorowana nagrodami ministerialnymi za swoje osiągnięcia sportowe. Zaangażowana w rozwój lokalnego sportu, działaczka sportowa i społeczna.

Wiktor Czepułkowski

Działacz sportowy i znany legnicki społecznik. Aktywnie działa na rzecz mieszkańców jako Prezes Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica i trener Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica. Legnickim kibicom piłkarskim znany jako głos spikera na meczach legnickiej „Miedzianki.” Aktywnie wspiera i współpracuje z wieloma legnickimi organizacjami pożytku publicznego. Człowiek z pasją.

Agnieszka Pacanowska – Cholewińska

Znana ze swojej działalności społecznej jako wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA oraz członek Stowarzyszenia „Legnica na TAK”. Zawodowo pracuje w Urzędzie Stanu Cywilnego w Legnicy, dzięki czemu posiada wiedzę na temat funkcjonowania samorządu i potrzeb legniczan.

Sławomir Kozioł

Oddany samorządowiec, wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Seniorów, radny Rady Miejskiej Legnicy obecnej kadencji. Posiada wykształcenie techniczne. Zawodowo od wielu lat zajmuje się własną działalnością gospodarczą, dzięki czemu doskonale zna potrzeby lokalnych przedsiębiorców. Bliskie są mu kwestie związane z funkcjonowaniem miasta i poprawą jakości życia mieszkańców, czemu oddaje się z pełnym zaangażowaniem.

Bożena Sikora

Rodowita Legniczanka. Wykształcenie wyższe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego o specjalizacji administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wieloletni pracownik banku. Obecnie jako menadżer zarządza rodzinną firmą z branży nieruchomości i ubezpieczeń. Zaangażowana w życie społeczne i działalność charytatywną. Pełna energii do działania popartego wiedzą dotyczącą samorządu i zadań publicznych.

Krzysztof Duszkiewicz

Doświadczony samorządowiec, aktywnie wspierający rozwój lokalny. Od 2018 roku zastępca prezydenta Legnicy odpowiadający za oświatę, pomoc społeczną, kulturę i sport. Wcześniej przez 12 lat związany z samorządem Legnickiego Pola, gdzie pracował jako wiceprzewodniczący Rady Gminy, sekretarz gminy i zastępca wójta. Za swoją działalność samorządową nagrodzony odznaką Zasłużonego dla Województwa Dolnośląskiego.

Zadaj nam pytanie