Tadeusz Krzakowski

Tadeusz Krzakowski

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Miasta Legnicy

Biografia

Tadeusz Krzakowski (ur. 25.01.1957 w Jeleniej Górze) – doświadczony samorządowiec i nauczyciel, aktywny działacz ogólnopolskich organizacji zrzeszających miasta i powiaty, od 2002 roku Prezydent Legnicy. Zwolennik aktywności obywatelskiej i dialogu społecznego, pasjonat nowych technologii i orędownik rozwiązań z zakresu smart city – inteligentnego miasta.

Wykształcenie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – mgr;
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Administracją;
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna – studia podyplomowe w zakresie Nadzoru Pedagogicznego z Elementami Ewaluacji;
Uniwersytet Warszawski – studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Promocji Jednostek Samorządu Terytorialnego „Akademia Liderów Samorządowych”.

Doświadczenie w pracy na rzecz samorządu
Radny Rady Miejskiej Legnicy 1990-1998,
Członek Zarządu Miasta Legnicy 1991-1994,
Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy 1994-1995,
Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 1998-2002,
Wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego 1999-2002,
Prezydent Legnicy od 2002.

Przynależność do organizacji
Związek Nauczycielstwa Polskiego – członek 1982-2002,
Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Legnicy 1986-1990,
Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Legnicy 1990-1999,
Członek Narodowej Rady Ekologicznej od 2011,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich od 2007,
Członek Rady Programowej Smart City Forum od 2016.

Nagrody i wyróżnienia
Odznaka za Zasługi dla Województwa Legnickiego (1997),
Odznaka Zasłużony dla Legnicy (1999),
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1999),
Srebrny Krzyż Zasługi (2005),
Złoty Krzyż Zasługi (2011),
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla samorządności (2016).

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w latach 2002-2018
Budowa obwodnicy zachodniej miasta Legnicy;
Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej;
Modernizacja ul. Najświętszej Marii Panny;
Modernizacja i rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego;
Modernizacja Płyty Rynku i ulic przyległych;
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy;
Przebudowa ul. Gniewomierskiej, jako I etap budowy obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy;
Budowa cmentarza komunalnego;
Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy;
Budowa ul. Środkowej;
Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica;
Budowa skateparku i pumptracka;
Standaryzacja bazy oświatowej w mieście, w tym budowa 16 kompleksów sportowo-rekreacyjnych przy instytucjach oświatowych;
Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
Przebudowa ul. Wrocławskiej – budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru; Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z Siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej;
Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 2.
Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP);
Budowa drugiego etapu Zbiorczej Drogi Południowej wraz z budową nowego mostu na rzece Kaczawie.