Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/klient.dhosting.pl/tkrzakowski/tadeuszkrzakowski.eu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Transport i łączność

W latach 2010 – 2013
Łączne nakłady – 72 637 421,36 zł.
Plan na 2014 r. – 36 784 673 zł.

Modernizacja płyty Rynku i ulic przyległych.Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym (ul. H. Pobożnego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Kartuską, ul. Bolesława Chrobrego – od skrzyżowania z ul. Kartuską do skrzyżowania z ul. Pobożnego, ul. Przeskok, łączącą ul. H. Pobożnego i ul. B. Chrobrego).
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana (prace po stronie zabudowanej wschodniej na odcinku od ul. Kartuskiej do pl. Wilsona) oraz przebudowa ul. Libana.
Przebudowa ul. Gniewomierskiej jako I etap budowy obwodnicy południowo – wschodniej Legnicy.
Przebudowa II Armii Wojska Polskiego.Przebudowa ulic gruntowych na os. Piekary Wielkie w powiązaniu z drogą krajową 94 – w tym ul. Ziemowita, ul. Wandy, ul. Dąbrówki, V Dywizji Piechoty, ul. Ziemowita, ul. Wandy.
Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Sudeckiej i Koskowickiej.

Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej.

Przebudowa drogi krajowej nr 94 – etap I – ul. Chojnowska od granic miasta do ul. Jagiellońskiej.

Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego.

Budowa przejścia dla pieszych – montaż 2 kompletów platform dla osób niepełnosprawnych przy istniejącej estakadzie – al. J. Piłsudskiego.

Budowa ulicy Środkowej.

Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego.

Przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego.

Przebudowa ul. Pomorskiej (na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Warmińskiej i od ul. Warmińskiej do ul. Łowickiej).

Przebudowa ul. Jaworzyńskiej.
Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym.Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe – sieci i drogi na os. Piekary Jedn. „B”.
Przebudowa ul. Moniuszki (od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z al. Piłsudskiego).

Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej.

Przebudowa ul. Galaktycznej.

Przebudowa ul. Plutona.

Zakup nowoczesnych autobusów Solaris Urbino na potrzeby komunikacji miejskiej.
Przebudowa ul. Witelona.
Przebudowa ul. Skarbka.
2018-08-31T03:33:18+02:00

Oświata

Oświata W latach 2010 – 2013 Łączne nakłady – 30.703.973,32 zł. Plan na 2014 r. – 5.157.380 zł. Szkoła Podstawowa nr 7, modernizacja basenu. [...]