Transport i łączność

2018-08-31T02:25:36+02:00

Transport i łączność W latach 2010 – 2013Łączne nakłady – 72 637 421,36 zł.Plan na 2014 r. – 36 784 673 zł. Modernizacja płyty Rynku i ulic przyległych.Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym (ul. H. Pobożnego na [...]

Oświata

2018-08-31T03:33:18+02:00

Oświata W latach 2010 – 2013 Łączne nakłady – 30.703.973,32 zł. Plan na 2014 r. – 5.157.380 zł. Szkoła Podstawowa nr 7, modernizacja basenu. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, modernizacja infrastruktury dydaktycznej. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3. Odnowa zdegradowanych [...]

Gospodarka mieszkaniowa

2018-08-31T02:54:25+02:00

Gospodarka mieszkaniowa W latach 2010 – 2013Łączne nakłady – 16.925.877,96 zł.Plan na 2014 r. – 931.500 zł. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – zagospodarowanie oraz utworzenie [...]

Przejdź do góry